Kiedy należy się odszkodowanie za złe leczenie?

Kiedy należy się odszkodowanie za złe leczenie?

Każdy wie, że lekarze nie są nieomylni, jednak tak jak w innych dziedzinach, tak i w przypadku leczenia, każdy powinien walczyć o swoje prawa i zadośćuczynienie ewentualnych błędów lekarskich. Jakie mamy prawa i kiedy powinniśmy walczyć o odszkodowania?

Prawa pacjentów. W przypadku wątpliwości, dotyczących tego, do czego mamy prawo, warto zapoznać się z prawami, jakie zawarto w Europejskiej karcie praw pacjenta. Stworzono ją dzięki zaangażowaniu Sieci Aktywnego obywatelstwa (Attive Citizenship Network) – czyli organizacji, która łączy inicjatywy obywatelskie z 30 europejskich krajów. Celem, który przyświecał tym organizacjom było ponadnarodowe poszanowanie praw pacjenta i jasne ich określenie. Dzięki temu powstał dokument, wyróżniający czternaście praw pacjenta – które powinny być respektowane w każdym kraju. Prawa te odnoszą się do artykułu 35. Karty Praw Podstawowych UE (czyli do „wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia). Karta zawiera także 3 prawa aktywnego obywatelstwa, które pozwalają obywatelom na kontrolę przestrzegania praw pacjenta i samodzielne badanie ich respektowania i stosowania w praktyce.

Karta nakazuje respektowanie praw pacjentów – niezależnie od ich statusu materialnego, wieku czy też płci. W ramach tych praw znajduje się także prawo do rekompensaty i składania zażaleń – co oznacza, że każdy pacjent, który stał się ofiarą błędu lekarskiego lub nieprawidłowego leczenia i doznał przez to szkody fizycznej czy moralnej,  ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Prawa pacjenta można znaleźć np. tutaj. Poza tym, dzięki wprowadzonej w 2008 roku ustawie o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta i powalaniu Rzecznika Praw Pacjenta – dochodzenie swoich praw jest ułatwione.

Ochrona praw pacjenta, często sprawdza się bardziej w teorii niż w praktyce, o czym wie niemal każdy, kto miał (nie)przyjemność korzystać z naszej służby zdrowia. Wiele osób nie ma świadomości tego, jakie są ich prawa i jak mogliby ich dochodzić i nie wiedzą, czym jest zaniedbanie, a czym błąd lekarski i jakie mają prawa (więcej o tym, można znaleźć w tym artykule). Często, pacjenci nie dochodzą sprawiedliwości i nie korzystają z możliwości uzyskania należnych im odszkodowań – lub też poprzestają na tym, co oferuje im ubezpieczyciel (a ten, jak wiadomo, stara się zaniżać należne odszkodowania i często wypłaca kwoty, które nie pozwalają na rzeczywiste zadośćuczynienie i rekompensatę poniesionych strat). Jeśli na przykład pacjent, przebywając w szpitalu doznał zakażenia lub powikłań, które wynikają z zaniedbań lub błędów personelu, ma on pełne prawo dochodzić odpowiedniego zadośćuczynienia. Powstały nawet specjalne firmy, które pomagają w uzyskiwaniu odszkodowań wywalczeniu zadośćuczynień, proporcjonalnych do powstałych szkód.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *