Groźna mukowiscydoza

Przyjmuje się, że mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis, CF) jest najczęściej występującą chorobą genetyczną u ludzi. W Polsce, średnio 1 dziecko na 2500 urodzeń choruje na mukowiscydozę, a prawie co 25 Polak jest nosicielem tej choroby.

Głównym problemem w tej chorobie jest przede wszystkim produkowany przez chorego gęsty i lepki śluz, zatykający przede wszystkim drogi oddechowe, przewód pokarmowy oraz układ rodny. Zmiany chemiczne, jakie pojawiają się w śluzie są doskonałym środowiskiem dla bytowania bakterii. W odpowiedzi na ich obecność, układ odpornościowy wysyła białe ciałka krwi, które podczas walki z zakażeniem giną, uwalniając do już gęstego śluzu, lepkie DNA. W zaistniałej sytuacji nasila się tylko stan zakażenia.

Jest to choroba uwarunkowana genetycznie. Szczególnie przykrym jest fakt że są to głównie choroby niemowląt.  Odpowiedzialne za tę chorobę są mutacje w genie CFTR, umiejscowionym w chromosomie 7.

Leczenie choroby oskrzelowo-płucnej w przebiegu mukowiscydozy wymaga usunięcia gęstej i lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych oraz opanowania zaostrzeń przewlekłego procesu zapalnego oraz spowolnienia nieodwracalnych zmian oskrzelowo-płucnych antybiotykoterapią. Oczyszczanie oskrzeli z ropnej plwociny wymaga podawania leków upłynniających wydzielinę i fizjoterapii układu oddechowego.

Comments are closed.