Ciąża wielopłodowa

Ciąża wielopłodowa

Ciąża wielopłodowa jest coraz powszechniejszym zjawiskiem zarówno na świecie jak i w Polsce.

Ciąża mnoga (prawidłowo: ciąża wielopłodowa) – występuje w przypadku, w którym jednocześnie rozwija się wewnątrz macicy więcej niż jeden zarodek. U kobiety, u której przeważnie rozwija się jeden płód w pojedynczej ciąży, najczęstszym typem ciąży mnogiej jest ciąża bliźniacza.

W ciąży wielopłodowej występują takie same powikłania jak w przypadku ciąży z płodem pojedynczym, natomiast pojawiają się znacznie częściej. Ponadto występują powikłania charakterystyczne tylko dla tego rodzaju ciąż:

  • rozbieżny wzrost wewnątrzmaciczny płodów
  • zgon wewnątrzmaciczny jednego z płodów (w ultrasonografii tzw. zespół znikającego bliźniaka)
  • współistnienie ciążowej choroby trofoblastycznej i żywego płodu
  • powikłania ciąży jednokosmówkowej

Jak rozpoznać ciąże wielopłodową?

Wczesne rozpoznanie ciąży mnogiej jest istotne dla prawidłowego prowadzenia kobiety ciężarnej. Istnieje cały szereg nieinwazyjnych lub mało inwazyjnych metod, pozwalających na rozpoznanie ciąży mnogiej. Objawy nasuwające podejrzenie ciąży mnogiej to:

  • nadmiernie duży obwód brzucha w stosunku do trwania ciąży. Pod koniec ciąży ponad 100cm
  • wyższe niż oczekiwane z czasu trwania ciąży położenie dna macicy. Rutynowo nie wykrywa się jednak tego przed    upływem 24 tygodnia.
  • stwierdzenie licznych części drobnych płodu
  • żywe ruchy płodu wyczuwane w kilku różnych częściach macicy jednocześnie
  • stwierdzenie trzech dużych części płodu najczęściej dwóch główek i jednych pośladków
  • wysłuchiwanie tonów serca dwóch płodów

Powyższe objawy wymagają potwierdzenia badaniem ultrasonograficznym, którego dokładność rozpoznania ciąży bliźniaczej wynosi blisko 100%.

porod_blizniak

Comments are closed.