Autyzm

Autyzm dziecięcy, zwany również zespołem Kannera, jest określeniem na całościowe zaburzenie rozwoju, przy istotnej roli funkcjonowania mózgu. Jednym z typowych cech autyzmu są problemy z komunikowaniem uczuć i problemy z nawiązaniem związków społecznych. Jednym z problemów może być również komunikowanie wrażeń zmysłowych. Najczęściej pojawia się ona podczas pierwszych trzech lat życia. Statystycznie, autyzm występuje u 5-6 dzieci na 10000 urodzonych. Warto dodać, że występuje cztery razy częściej u chłopców niż u dziewcząt. Autyzm można leczyć, ale uchodzi za chorobę nieuleczalną. Stosuje się metody...
read more