Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi czyli…

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi czyli…
… ADHD. Większość z nas te dolegliwość charakterystyczną dla dzieci, zna właśnie pod tym skrótem. Inną, funkcjonującą w literaturze specjalistycznej nazwą tego schorzenia jest „zaburzenie hiperkinetyczne”. ADHD to nazwa, którą określa się objawy zarówno z, jak i bez zaburzeń hiperaktywnych, tak u dzieci, jak i u dorosłych. Funkcjonują również terminy ADD, AADD, AADHD. Pierwszy z nich jest nazwą, która pojawiła się jako pierwsza, ostatni to oznaczenie schorzenia występującego u osób dorosłych. Pierwsze oznaki zaburzenia można zauważyć już przed piątym rokiem życia dziecka....
read more