Rozwój kriogeniki

Rozwój kriogeniki

Patrząc na kilka ostatnich dziesięcioleci trzeba przyznać, że w tym czasie nastąpił bardzo szybki postęp w medycynie. Nie należy jednak zapominać, że ten postęp oparty był na postępie w innych dziedzinach nauki, np. w kriogenice.

Kriogenika zajmuje się badaniem i wykorzystywaniem właściwości ciał w niskich temperaturach, ich uzyskiwaniem i mierzeniem. Rozwój kriogeniki pozwolił przede wszystkim na skroplenie gazów, które uznawane były za trudno lub wcale nieskraplające się. Co ważne, opracowano nie tylko produkcję tych cieczy, ale także transport i przechowywanie. Oprócz udziału w rozwoju medycyny przyczynia się ona także do rozwoju innych dziedzin jak biologia, badanie przestrzeni kosmicznej, przemysł spożywczy czy metalurgiczny.

To właśnie dzięki osiągnięciom w kriogenice do postawienia diagnozy można wykorzystywać rezonans magnetyczny, używany głównie do rozpoznawania zmian nowotworowych i oceny ich zaawansowania. Magnesy nadprzewodzące używane w tych urządzeniach kriostatowane są ciekłym helem.

Rozwój kriogeniki pozwolił na powstanie i rozwój kriochirurgii. Polega ona na zamrożeniu przeznaczonej do wycięcia tkanki. Metoda ta jest bezpieczna, bezkrwawa i prawie bezbolesna.

Dokonania kriogeniki wykorzystuje się także przy rehabilitacji z użyciem krioterapii. Może być ona stosowana do leczenia zmian skórnych lub wpływania niską temperaturą na ciało w taki sposób, by prowadziło to do powstania stresu fizjologicznego.

Bez wątpienia bez rozwoju kriogeniki medycyna nie stałaby na tym samym poziomie co teraz. Co więcej, wiele zabiegów byłoby wykonywanych o wiele bardziej bolesnymi metodami. Zastosowanie niskich temperatur pozwala na złagodzenie bólu oraz przedłużenie zbawiennych skutków terapii.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *