Rodzaje komór kriogenicznych

Rodzaje komór kriogenicznych

Kriomedycyna w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat rozwijała się bardzo dynamicznie, wypracowując w efekcie bardzo szeroki wachlarz możliwości leczenia niskimi temperaturami. Kwestię tę unaocznia chociażby duża liczbą rodzajów kriokomór, które są w tej chwili dostępne na rynku.

Poszczególne komory kriogeniczne różnią się od siebie przede wszystkim tym, w jaki sposób i za pomocą czego uzyskuje się w nich ekstremalnie niską temperaturę. Ta różnica zazwyczaj pociąga za sobą dalsze: różną liczbę pomieszczeń i wielkość.

Komora kriogeniczna na ciekły azot

W tego rodzaju kriokomorach źródłem zimna są wymienniki cieplne z ciekłym azotem, a do komory doprowadzane jest osuszone i oczyszczone powietrze. Komora posiada dwa pomieszczenia: przedsionka, w którym temperatura wynosi od około -40 do -60 stopni Celsjusza i w którym pacjenci przyzwyczajają się do zimna, oraz pomieszczenia właściwego, gdzie panuje temperatura – w zależności od indywidualnych ustawień – od -80 do -170 stopni Celsjusza. Czas trwania zabiegu wynosi 2-3 minuty.

Istniej również wariant tego rodzaju komory kriogenicznej, w której jednak źródłem zimna jest syntetyczne ciekłe powietrze, czyli mieszanina azotu i tlenu. Z punktu widzenia właściwie niczym nie różni się ona od komory na ciekły azot, różnice dotyczą głównie szczegółów technicznych.

Komory kriogeniczne na agregaty chłodnicze

W tego rodzaju urządzeniach czynnikiem chłodzącym są nie ciekłe gazy, ale agregaty chłodnicze, całość więc działa na zasadzie przypominającej chłodnię czy lodówkę. Tutaj również mamy do czynienia z dwoma, a czasem nawet trzema pomieszczeniami (w takich przypadkach dwa z nich pełnią rolę przedsionków). Temperatura w środku wynosi od -110 do -130 stopni Celsjusza, a główną zaletą tego rodzaju kriokomór ma charakter ekonomiczny, gdyż pozwala ona na oszczędności na koszcie zakupu ciekłego azotu.

Kriosauna

Jednoosobowe komory kriogeniczna nazywa się czasem właśnie kriosaunami. Przeznaczone są dla jednej osoby i w związku z tym koszt ich zakupu jest znacznie mniejszy, z drugiej strony jednak zabiegów w kriosaunie nie refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponadto w kriosaunie pacjent znajduje się bezpośrednio w komorze chłodzącej tylko od pasa w dół. Powyżej ma styczność wyłącznie z ulatniającym się ciekłym azotem, a to sprawia, że zimno rozkłada się na jego ciele nierównomiernie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *