Dogoterapia

Dogoterapia

Terminu dogoterapia po raz pierwszy użyła Maria Czerwińska w 1996 r. dla oznaczenia jednej z metod rehabilitacji dzieci i dorosłych, w której odpowiednio przeszkolony pies – przyjaciel wspomaga terapeutę. Może on także wspierać osoby starsze czy zagubione w zachowaniu lub wręcz nawiązywaniu kontaktów ze światem zewnętrznym.
Zajęcia dogoterapii pomagają dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym:

 • przełamać lęk przed psami
 • kształtować orientację w schemacie własnego ciała
 • poznawać budowę ciała zwierzęcia
 • stymulować zmysły: słuchu, wzroku, dotyku
 • ćwiczyć koncentrację
 • wyzwalać spontaniczną aktywność (dziecka) wobec psa
 • doskonalić sprawność ruchową poprzez ćwiczenia wykonywane przez dziecko we współdziałaniu z psem
 • kształtować pozytywne emocje dziecka
 • rozwijać empatię
 • poprawiać samoocenę
 • doskonalić umiejętność naśladowania ruchu całego ciała i poszczególnych gestów poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez zwierzę i naśladowanie go
 • uczyć wykonywania czynności pielęgnacyjnych wobec psa
 • uczyć zasad bezpiecznego postępowania z psem
 • uczyć samodzielności poprzez stwarzanie dziecku możliwości wywiązywania się z działań podejmowanych wobec psa np. karmienie, prowadzenie na smyczy.

dziecko z psem
Podczas i po dogoterapii można zaobserwować u chorych:

 • duże ożywienie
 • wyzwalanie reakcji pozawerbalnych np. ożywionej gestykulacji
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności werbalnej poprzez wywoływanie okrzyków radości i wyrazów dźwiękonaśladowczych
 • pojawianie się pierwszych adekwatnych reakcji słownych, np. wymówienie imienia psa
 • powtarzanie wyrazu „pies”, imion psów, imion terapeutek (z podziałem na sylaby i całościowo)
 • wzbogacenie zasobu słownictwa biernego tzn. rozumienie słów związanych z dzieckiem, psem (nazwy części ciała, nazwy czynności, nazwy cech, nazwy akcesoriów związanych z psem)
 • wzrost umiejętności wyrażania swoich uczuć w sposób werbalny i niewerbalny (gestami, mową ciała)

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *