Rak piersi

Rak piersi
Rak sutka, zwany rakiem piersi, jest najczęstszym nowotworem gruczołu sutkowego. Statystyki pokazują, że jest to najczęstszy nowotwór złośliwy występujący u kobiet. Jeśli mowa o polskich warunkach, to rak piersi stanowi 13% wszelkich rozpoznań nowotworów złośliwych tej płci. Zdecydowanie częściej występuje u kobiet, ale pojawia się również u mężczyzn, u nich też rozpoznaje się go dużo później. Od lat siedemdziesiątych XX wieku notowano wysoki wzrost zachorowań na raka sutka na całym świecie i ta tendencja utrzymywała się przez dwadzieścia lat. Jest wiele czynników, które mogą na to wpływać. Za jedną z...
read more

Nowotwór

Jako nowotwór uważa się grupę chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niewyjaśniony i niekontrolowany przez organizm, a te komórki, które powstają, komórki nowotworowe, nie różnicują się w normalne tkanki. Dokonuje się tu mutacja genów, których kodują białka, które uczestniczą w cyklu komórkowym – protoonkogeny i antyonkogeny. W takiej sytuacji komórka nie reaguje na sygnały z organizmu bądź reaguje nieprawidłowo. Powstanie nowotworu złośliwego następuje wtedy, gdy dochodzi do kilku mutacji i dlatego właśnie okres rozwoju choroby jest często długi i nieobjawowy. Tego rodzaju...
read more