Nowotwór

Jako nowotwór uważa się grupę chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niewyjaśniony i niekontrolowany przez organizm, a te komórki, które powstają, komórki nowotworowe, nie różnicują się w normalne tkanki. Dokonuje się tu mutacja genów, których kodują białka, które uczestniczą w cyklu komórkowym – protoonkogeny i antyonkogeny. W takiej sytuacji komórka nie reaguje na sygnały z organizmu bądź reaguje nieprawidłowo. Powstanie nowotworu złośliwego następuje wtedy, gdy dochodzi do kilku mutacji i dlatego właśnie okres rozwoju choroby jest często długi i nieobjawowy. Tego rodzaju...
read more