Co leczy kriokomora

Co leczy kriokomora
Pisaliśmy już na naszym blogu o komorach kriogenicznych, które są cudem światowej medycyny i które znacząco wpływają na jej rozwój i postępowość. Czas więc, skupić się trochę na chorobach i schorzeniach, które są leczone dzięki tym maszynom. Przedstawimy wam problemy, jakie trapią człowieka i służbę zdrowia, które można pokonać właśnie dzięki kriokomorze.   Tak jak wspominaliśmy poprzednio, leczenie zimnem ma dwie formy – miejscową i ogólną. Ta druga obejmuje obszar całego ciała i właśnie tą formę stosuje się  w kriokomorach. Dzięki temu dwu, trzyminutowemu zabiegowi nasz stan zdrowia i...
read more

Rodzaje komór kriogenicznych

Rodzaje komór kriogenicznych
Kriomedycyna w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat rozwijała się bardzo dynamicznie, wypracowując w efekcie bardzo szeroki wachlarz możliwości leczenia niskimi temperaturami. Kwestię tę unaocznia chociażby duża liczbą rodzajów kriokomór, które są w tej chwili dostępne na rynku. Poszczególne komory kriogeniczne różnią się od siebie przede wszystkim tym, w jaki sposób i za pomocą czego uzyskuje się w nich ekstremalnie niską temperaturę. Ta różnica zazwyczaj pociąga za sobą dalsze: różną liczbę pomieszczeń i wielkość. Komora kriogeniczna na ciekły azot W tego rodzaju kriokomorach źródłem...
read more