Historia krioterapii w Polsce i na świecie

Historia krioterapii w Polsce i na świecie
Choć patrząc na nowoczesny sprzęt, jakim posługują się lekarze w toku krioterapii, moglibyśmy sądzić, że leczenie przy pomocy niskich temperatur jest nowym wynalazek, to sama idea nie pochodzi ani z naszego wieku, ani nawet z naszej ery. O ciekawych właściwościach zimna przekonani byli już lekarze antyczni. W V wieku p.n.e. Hipokrates stwierdził, że niskie temperatury, doprowadzające nawet do hipotermii, skutecznie zmniejszały obrzęk oraz krwawienie pacjenta. Podobne obserwacje czyniono także w kolejnych stuleciach, na przykład podczas kampanii napoleońskiej w Rosji, kiedy to chirurdzy wojskowi...
read more

Rozwój kriogeniki

Rozwój kriogeniki
Patrząc na kilka ostatnich dziesięcioleci trzeba przyznać, że w tym czasie nastąpił bardzo szybki postęp w medycynie. Nie należy jednak zapominać, że ten postęp oparty był na postępie w innych dziedzinach nauki, np. w kriogenice. Kriogenika zajmuje się badaniem i wykorzystywaniem właściwości ciał w niskich temperaturach, ich uzyskiwaniem i mierzeniem. Rozwój kriogeniki pozwolił przede wszystkim na skroplenie gazów, które uznawane były za trudno lub wcale nieskraplające się. Co ważne, opracowano nie tylko produkcję tych cieczy, ale także transport i przechowywanie. Oprócz udziału w rozwoju medycyny...
read more