Rodzaje komór kriogenicznych

Rodzaje komór kriogenicznych
Kriomedycyna w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat rozwijała się bardzo dynamicznie, wypracowując w efekcie bardzo szeroki wachlarz możliwości leczenia niskimi temperaturami. Kwestię tę unaocznia chociażby duża liczbą rodzajów kriokomór, które są w tej chwili dostępne na rynku. Poszczególne komory kriogeniczne różnią się od siebie przede wszystkim tym, w jaki sposób i za pomocą czego uzyskuje się w nich ekstremalnie niską temperaturę. Ta różnica zazwyczaj pociąga za sobą dalsze: różną liczbę pomieszczeń i wielkość. Komora kriogeniczna na ciekły azot W tego rodzaju kriokomorach źródłem...
read more