Groźna mukowiscydoza

Przyjmuje się, że mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis, CF) jest najczęściej występującą chorobą genetyczną u ludzi. W Polsce, średnio 1 dziecko na 2500 urodzeń choruje na mukowiscydozę, a prawie co 25 Polak jest nosicielem tej choroby. Głównym problemem w tej chorobie jest przede wszystkim produkowany przez chorego gęsty i lepki śluz, zatykający przede wszystkim drogi oddechowe, przewód pokarmowy oraz układ rodny. Zmiany chemiczne, jakie pojawiają się w śluzie są doskonałym środowiskiem dla bytowania bakterii. W odpowiedzi na ich obecność, układ odpornościowy wysyła białe ciałka krwi, które podczas...
read more