Białaczka

Białaczką określa się grupę chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Nazwa pochodzi od białawego koloru próbki krwi na ostrą białaczkę. Charakteryzuje się ona mniejszą ilością i niższą jakością leukocytów we krwi, szpiku kostnym i narządach wewnętrznych, takich, jak śledziona czy węzły chłonne. Pojawia się częściej u mężczyzn niż u kobiet, w stosunku 3:2. Dochodzi do transformacji białaczkowej. W jej wyniku powstają zmienione leukocyty. Następują trwałe zmiany cytokinetyczne, metaboliczne i antygenowe. Przyczyniają się do tego takie czynniki, jak retrowirusy, geny, czynniki zewnętrzne (między...
read more